Velkommen!

På disse sider kan du læse om Egely-Strandgård Grundejerforening.
Har du noget på hjerte, som er af interesse for foreningen, så lad os høre.

Billeder fra området

 • Legeplads mod Vest

  I det nord-vestlige hjørne af det grønne område er der en lille legeplads for de mindste. Her er legehus, vippe og gynger. Desuden er der en bænk og en skraldespand. Juni 2017

 • Egelyvej 2-10

  Egelyvej 2-10 er medlemmer af Egely-Strandgaard Grundejerforening. Juni 2017

 • Christinelundsvej mod Øst

  Fra Egelyvej mod øst ser vi her hen ad Christinelundsvej. Man aner udmundingen af Ellemosevej og Hjørnehusvej. Juni 2017

 • Ellemosevej mod Nord

  Ellemosevej set fra Christinelundsvej. Ellemosevej er adgangsvej til Fjordparken. Juni 2017

 • Christinelundsvej Postkasse

  En af de få tilbageværende postkasser står på Christinelúndsvej mellem Ellemosevej og Hjørnehusvej. Juni 2017

 • Hjørnehusvej mod Nord

  Hjørnehusvej er en af Præstøs smukkeste veje. Den drejer sig yndefuldt ned mod fjorden, som ses i det fjerne. Juni 2017

 • Strandgårdsvej mod Nord

  Fra Næbvej ser vi her ned ad Strandgårdsvej mod stisystemet. Juni 2017

 • Næbvej 1A-1D

  Næbvej 1A-1D ligger med indkørsel fra Næbvej, men er en del af Egely-Strandgaard Grundejerforening. Vi ser mod vest. Juni 2017

 • Ternevej mod Vest

  Fra Næbvej ses mod vest ned ad Ternevej. I baggrunden anes stisystemet. Juni 2017

 • Vibevej mod Vest

  Vibevej. Fra Næbvej ses mod vest ned imod stisystemet. Juni 2017

 • Mågevej mod Vest

  Fra Næbvej får vi her et kig mod vest ned ad Mågevej. Juni 2017

 • Mågevej mod Øst

  Fra stisystemet ser vi her op mod Næbvej, som løber foran det gule hus i baggrunden. Juni 2017

 • Stisystem mod Nord

  Her ser vi mod nord i den sidste del af stisystemet, som slutter for enden af Mågevej. Juni 2017

 • Vibevej mod Øst

  Fra stisystemet ses mod øst. For enden af Vibevej anes Næbvej. Juni 2017

 • Ternevej mod Øst

  Fra stisystemet ses mod øst ned ad Ternevej. I baggrunden ses Næbvej. Juni 2017

 • Stisystem mod Syd

  Fra stisystemet ser vi her i sydlig retning op mod svinget for enden af Strandgårdsvej. Juni 2017

 • Strandgårdsvej mod Syd

  Fra stisystemet ses op ad Strandgårdsvej. Juni 2017

 • Stisystem mod Vest

  Fra Strandgårdsvej ses her mod vest. Stisystemet løber ned forbi det grønne område med basketmål og fodboldmål. Juni 2017

 • Basket og mål

  På det grønne område har foreningen opstillet to fodbold/håndbold-mål, en basket kurv og der er bygget en legeplads for de mindste. Juni 2017

 • Hjørnehusvej mod Syd

  Her slynger vejen sig op ad bakken. Hjørnehusvej har ry for at være en hård bakke for både cyklister og løbere. Juni 2017

 • Legeplads mod Vest

  Legepladsen for de mindste beboere bruges flittigt. Juni 2017

 • Ellemosevej mod Syd

  Ellemosevej, som vi her kigger op ad mod syd, drejer svagt op mod Christinelundsvej. Juni 2017