Velkommen!

På disse sider kan du læse om Egely-Strandgård Grundejerforening.
Via menuen herover kan du finde oplysninger om bestyrelsen, servitutter, planer, mm.
Har du noget på hjerte, som er af interesse for foreningen, så lad os høre.

Billeder fra området

 • Legeplads mod Vest

  I det nord-vestlige hjørne af det grønne område er der en lille legeplads for de mindste. Her er legehus, vippe og gynger. Desuden er der en bænk og en skraldespand. Juni 2017

 • Egelyvej 2-10

  Egelyvej 2-10 er medlemmer af Egely-Strandgaard Grundejerforening. Juni 2017

 • Christinelundsvej mod Øst

  Fra Egelyvej mod øst ser vi her hen ad Christinelundsvej. Man aner udmundingen af Ellemosevej og Hjørnehusvej. Juni 2017

 • Ellemosevej mod Nord

  Ellemosevej set fra Christinelundsvej. Ellemosevej er adgangsvej til Fjordparken. Juni 2017

 • Christinelundsvej Postkasse

  En af de få tilbageværende postkasser står på Christinelúndsvej mellem Ellemosevej og Hjørnehusvej. Juni 2017

 • Hjørnehusvej mod Nord

  Hjørnehusvej er en af Præstøs smukkeste veje. Den drejer sig yndefuldt ned mod fjorden, som ses i det fjerne. Juni 2017

 • Strandgårdsvej mod Nord

  Fra Næbvej ser vi her ned ad Strandgårdsvej mod stisystemet. Juni 2017

 • Næbvej 1A-1D

  Næbvej 1A-1D ligger med indkørsel fra Næbvej, men er en del af Egely-Strandgaard Grundejerforening. Vi ser mod vest. Juni 2017

 • Ternevej mod Vest

  Fra Næbvej ses mod vest ned ad Ternevej. I baggrunden anes stisystemet. Juni 2017

 • Vibevej mod Vest

  Vibevej. Fra Næbvej ses mod vest ned imod stisystemet. Juni 2017

 • Mågevej mod Vest

  Fra Næbvej får vi her et kig mod vest ned ad Mågevej. Juni 2017

 • Mågevej mod Øst

  Fra stisystemet ser vi her op mod Næbvej, som løber foran det gule hus i baggrunden. Juni 2017

 • Stisystem mod Nord

  Her ser vi mod nord i den sidste del af stisystemet, som slutter for enden af Mågevej. Juni 2017

 • Vibevej mod Øst

  Fra stisystemet ses mod øst. For enden af Vibevej anes Næbvej. Juni 2017

 • Ternevej mod Øst

  Fra stisystemet ses mod øst ned ad Ternevej. I baggrunden ses Næbvej. Juni 2017

 • Stisystem mod Syd

  Fra stisystemet ser vi her i sydlig retning op mod svinget for enden af Strandgårdsvej. Juni 2017

 • Strandgårdsvej mod Syd

  Fra stisystemet ses op ad Strandgårdsvej. Juni 2017

 • Stisystem mod Vest

  Fra Strandgårdsvej ses her mod vest. Stisystemet løber ned forbi det grønne område med basketmål og fodboldmål. Juni 2017

 • Basket og mål

  På det grønne område har foreningen opstillet to fodbold/håndbold-mål, en basket kurv og der er bygget en legeplads for de mindste. Juni 2017

 • Hjørnehusvej mod Syd

  Her slynger vejen sig op ad bakken. Hjørnehusvej har ry for at være en hård bakke for både cyklister og løbere. Juni 2017

 • Legeplads mod Vest

  Legepladsen for de mindste beboere bruges flittigt. Juni 2017

 • Ellemosevej mod Syd

  Ellemosevej, som vi her kigger op ad mod syd, drejer svagt op mod Christinelundsvej. Juni 2017